Perundangan

Koperasi Kakitangan AIM Berhad ditubuhkan dibawah Akta Koperasi 1993 dan didaftarkan pada 13hb Jun 1996 dibawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia

AKTA KOPERASI 1993 [AKTA 502]

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN:

 • Bahagian I Permulaan
 • Bahagian II Pendaftaran
 • Bahagian III Kewajipan-kewajipan dan keistimewaan-keistimewaan koperasi-koperasi
 • Bahagian IV Hak-hak dan liabiliti-liabiliti anggota-anggota
 • Bahagian V Organisasi dan pengurusan koperasi-koperasi
 • Bahagian VI Harta dan wang koperasi-koperasi
 • Bahagian VII Akaun dan audit
 • Bahagian VIII Pemeriksaan, siasatan, pembubaran dan pertikaian
 • Bahagian IX Pelbagai
 • Bahagian X Pemansuhan, kecualian dan peralihan

PERATURAN-PERATURAN KOPERASI 1995

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN:

 • Bahagian Permulaan
 • Bahagian II Pendaftaran
 • Bahagian III Kewajipan-kewajipan dan keistimewaan-keistimewaan koperasi-koperasi berdaftar
 • Bahagian IV Hak-hak dan liabiliti-liabiliti anggota-anggota
 • Bahagian V Organisasi dan pengurusan koperasi-koperasi
 • Bahagian VI Harta dan wang koperasi-koperasi berdaftar
 • Bahagian VII Akaun dan audit
 • Bahagian VIII Pertikaian
 • Bahagian IX Pergabungan
 • Bahagian X Kumpulan Wang Pusat Koperasi
 • Bahagian XI Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi
 • Bahagian XII Pelbagai Jadual
  Jadual I (Peraturan 3)
  Jadual II (Peraturan 6)
  Jadual III (Peraturan 33)
  Jadual IV (Peraturan 34)
  Jadual V (Peraturan 6)
  Jadual VI (Peraturan 13)

Undang- undang Kecil

Matlamat menurut subseksyen 4(1) Akta, matlamat Koperasi ini ialah untuk meningkatkan kepentingan ekonomi anggota mengikut prinsip koperasi